Uppdrag

Här hittar du mer om Hyvääs uppdrag och kunder.

Kunder

SCB:s logotyp i lila(via huvudbyrån Intellecta Corporate)

 

Region Dalarnas logotyp

 

Internetstiftelsen i Sverige

 

Teatercentrums logotyp

 

Huddinge kommuns logotyp med svart sköld på grå botten

 

Elektrikerförbundets röda logotyp

 

Systembolagets logotyp

 

Nackademins logotyp

 

Omformas animerade logotyp

 

Andra kunder:

RFSL
Stockholms stadsbibliotek
Författaren Sofia B. Karlsson
Timrå kommun
Makalösa föräldrar
Barnombudsmannen
LRF Mjölk
Statens konstråd
Universitetskanslerämbetet (UKÄ)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
IDG
Studieförbunden
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
Västerås stad
Fastighets
GS
Region Blekinge-Kronoberg
Region Östergötland
Regionbiblioteket Stockholm
Fågelstedt Kommunikation
Medida
Intellecta Corporate
Dokumentärfilmaren Ida Lindgren (idali images)


Uppdrag

Redaktionell strategi

SCB:s logotyp i lila

Hösten 2018 hjälper Hyvää Statistiska centralbyrån, SCB, med att se om det går att organisera det redaktionella arbetet med analyserande artiklar på webben bättre. I uppdraget ingår också ett helhetsansvar över analyserande artiklar. Uppdraget görs som underleverantör till SCB:s huvudbyrå Intellecta Corporate.


Normkreativ kommunikation

Omformas animerade logotyp

I vinter medverkar Hyvääs Maria Niemi i Omformas magasin med en normkritisk analys av designbranschen. Omforma är en ideell förening som verkar för nya strukturer för designbranschen.


Normkreativ kommunikation

Huddinge kommuns logotyp med svart sköld på grå botten

Hyvää höll en workshop i normkreativ kommunikation för Huddinge kommuns kommunikatörer hösten 2018.


Normkreativ kommunikation

Omslaget av verktygsboken PraLin som är i lika och där titeln står i mintgröna, lite brokiga, bokstäver.

Hyvääs Maria Niemi har bidragit med normkreativa noveller till ”PraLin – Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan” (2018) samt  ”Tänka tillsammans. Verktygsbok för normkritik och likabehandling i förskolan” (2015) som ges ut av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala. Verktygsböckerna ska hjälpa alla som jobbar i skola och förskola att arbeta normkritiskt och inkluderande.

Verktygsboken Tänka tillsammans


Normkreativ kommunikation

Teatercentrums logotyp

Hyvää höll en inspirationsföreläsning om normkreativ kommunikation på Teatercentrums årsmöte 2018. Medlemmar i Teatercentrum är fria teatrar från hela landet.


Kriskommunikation

Hyvääs Maria Niemi var talare på Webbdagarna 20-21 mars 2018 i Stockholm om kriskommunikation i offentlig sektor.

De flesta av talen går att se på Webbdagarnas YouTube-kanal.


Normkreativ kommunikation

Region Dalarnas logotyp

Kommunikatörer från regioner i hela landet, samt kommunikatörer i hela Dalarna, ska utbildas inom normkreativ kommunikation under våren 2018. För det uppdraget har Region Dalarna anlitat Hyvää.


Strategisk kommunikation

Barnombudsmannens logotyp

Hyvääs Maria Niemi anlitades som kommunikationsstrateg av Barnombudsmannen via Hammer & Hanborg, för två uppdrag under 2017.

Det första uppdraget var att ta fram en kommunikationsstrategi inför att regeringen avser att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Som ett första led i strategin har namnet och hashtaggen #barnrättslagen myntats och tagits väl emot i civilsamhället.

Det andra uppdraget var att ta fram en samlad sociala medie-strategi och -handbok för Barnombudsmannen.


Strategisk kommunikation

Makalösa föräldrars logotyp

Hyvää anlitades av Sveriges Makalösa föräldrar vintern 2017 för att hålla en workshop i kommunikationsstrategi för styrelsen inom frågan om vårdnadsfred.


Kriskommunikation

Nackademins logotyp

Nackademin anlitade för andra gången Hyvääs Maria Niemi som huvudlärare för kursen i kriskommunikation och krishantering i sociala medier på utbildningen Marknadskommunikatör i sociala medier hösten 2017 under tre veckor.

Kursen fick 5,65 av 6 poäng i genomsnittligt betyg av eleverna, vilket är en höjning från fjolåret. Du kan läsa mer om kursen 2016 här.

Ord som "Lärorik", "Intressant" och "Bästa läraren" finns i elevernas utvärdering.


Strategisk kommunikation

Systembolagets logotyp

Våren och sensommaren 2017 hjälpte Hyvää Systembolaget med analys och förslag till ny sociala medie-organisation.


Redaktörskap och copywriting

Omslaget till Stå upp när det blåser

Författaren Sofia B. Karlsson anlitade Hyvää för textbearbetning och redaktörskap av boken ”Stå upp när det blåser” som kom ut i juni 2017 hos Pintxo Förlag och som till exempel går att köpa hos Bokus. Boken riktar sig till alla vuxna inom lagidrotten och handlar om inkludering i idrotten och hur förväntningar på unga killar både formar dem, samt kan vara ett hinder för utveckling inom klubbar och föreningar.


Normkreativ kommunikation

Timrå kommun

Hyvää har varje år sedan 2016 anlitats för att göra inkluderingsanalyser och bedömningar av Timrå kommuns platsannonser.


Normkreativ kommunikation

Statens Konstråd logotyp

Hyvää fick i uppdrag att under vintern 2016-2017 hjälpa Statens konstråd att bli mer normkreativa, inom ramen för utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Uppdraget gick ut på att analysera dagens kommunikation och utifrån det jobba fram förslag på förändringar. Kommunikationspersonalen utbildades också i normkreativ, inkluderande kommunikation.


Normkreativ kommunikation

Universitetskanslerämbetet

Hyvää fick hösten 2016 i uppdrag att hjälpa Universitetskanslerämbetet att bli mer normkreativa med anledning av utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Uppdraget gick ut på att analysera dagens kommunikation och utifrån det jobba fram förslag på förändringar. Kommunikationspersonalen utbildades också i normkreativ, inkluderande kommunikation.


Normkreativ kommunikation

Webbdagarna Offentlig sektor

Hyvääs Maria Niemi var en av talarna på Webbdagarna Offentlig sektor 25 oktober i Stockholm 2016. Temat var hur du når fler med normkreativ kommunikation.


PR och projektledning

RE:INVENT MILK - ett hackathon om framtidens hållbara mat

LRF Mjölk anlitade Hyvää Kommunikation, Fågelstedt Kommunikation och Another Tomorrow för att arrangera ett hackathon om framtidens hållbara mat – RE:INVENT MILK – i Stockholm 27 maj 2016.


Strategisk kommunikation

Studieförbunden

Studieförbunden anlitade Hyvää Kommunikation våren 2016 för att göra en underlagsanalys inför deras arbete med en ny bildstrategi.


Marknadsföring

Dokumentärfilmaren Ida Lindgren, idali images, anlitade Hyvää Kommunikation för PR & marknadsföring av filmen Kroppen är en ensam plats inför premiären på Göteborgs internationella filmfestival och internationella premiären på Berlinale international film festival våren 2016. Filmen var också med i Fotografiskas höstsalong 2016 och nominerades till en Guldbagge januari 2017 i kategorin Årets kortfilm.

Såhär beskriver Göteborgs internationella filmfestival filmen:

Läkarens journal läses upp tillsammans med schemat för födointaget. En ätstörning antar en egen identitet i en innovativt skildrad dokumentär, som lyckas gestalta känslan sjukdomen framkallar. Välgjort och väldigt gripande.


Strategisk kommunikation

Stockholms stads bibliotek

Stockholms stadsbibliotek anlitade Hyvää Kommunikation för strategiskt stöd i arbetet med att ta fram en ny vision och biblioteksplan för biblioteken i Stockholm. Hela biblioteksplanen för 2016-2020 kan du läsa här (pdf).

Hyvää bistod med analys och kommunikationsstrategi, samt skrivstöd. Arbetet började i april 2015 och beslut om biblioteksplanen fattades av kommunfullmäktige hösten 2016.

”Maria fanns med som analytiskt bollplank när vi i Stockholms stadsbibliotek under några månader tog fram sin nya biblioteksplan. Maria bidrog med skarp analysförmåga, erfarenheter från tidigare visionsarbeten och djup kunskap om organisationsprocesser. För mig som projektledare var det mycket värdefullt med en konsult som hela tiden lyssnade in organisationen men samtidigt vågade ifrågasätta och trycka på. Jag kan varmt rekommendera Hyvää och Maria Niemi som konsultstöd vid visionsarbete.”

  • Anna Wåglund, kommunikationschef, Stockholms stadsbibliotek

Digital kommunikation

Facket Fastighets nya webbplats

Facket Fastighets anlitade Hyvää Kommunikation för stöd och rådgivning i utvecklingen av deras nya webbplats i EPiServer CMS 7. Uppdraget pågick under hösten 2015.


Normkreativ kommunikation

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hyvääs Maria Niemi fick uppdraget av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att hålla en workshop på engelska i normkreativ kommunikation för kommunikatörer på informationskontor runt om i Europa.

Uppdraget skedde på en konferens i Vilnius, Litauen, i oktober 2015 i samarbete med Aprendi och är en del av EU-programmet Erasmus+ Youth. Här kan du läsa ett blogginlägg om konferensen (på engelska).


PR

Hyvääs Maria Niemi var pressansvarig på Chess Battle 2015 där barn med olika bakgrund möts på lika villkor. På plats var SVT Lilla Aktuellt och Sveriges Radios arabisktalande redaktion, som Maria Niemi lotsade under dagen. Eventet arrangerades av Utsiktstornet.


Normkreativ kommunikation

Under våren och hösten 2015 åkte Hyvääs Maria Niemi på turné med #KreativFrukost som arrangeras av facket DIK. Temat var normkreativ kommunikation och upplägget bestod av inspirationsföreläsning med workshop. Orterna var Stockholm, Linköping, Malmö och Göteborg.


Normkreativ kommunikation

Region Östergötland

Region Östergötland höll under hösten 2015 en utbildningsserie för kommunikatörer i regionens kommuner om att kommunicera inkluderande i bilder. För en del av den utbildningsserien anlitade de Hyvääs Maria Niemi som samtalsledare/moderator.


Normkreativ kommunikation

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg arrangerade en konferens om sociala medier under hösten 2015 för bibliotekspersonal.  Till den anlitades Hyvääs Maria Niemi för en inspirationsföreläsning om normkreativ kommunikation i sociala medier.

Från utvärderingen:

”Jag var allra mest lycklig över den normkreativa föreläsningen med Niemi. Vi behöver verkligen vakna i det sammanhanget.”

”Maria Niemi var väldigt kul och nyttig att lyssna på.”

”Maria Niemis föreläsning var en ögonöppnare.”


Curator och krönikör

#Nätromans på Internetmuseum

Hyvääs Maria Niemi är curator för utställningen #Nätromans – om nätdejtingens historia i Sverige, som finns på Internetmuseum och som drivs av IIS. Utställningen öppnades den 14 februari 2015 – på Alla hjärtans dag. Varje år sedan dess skriver Maria Niemi en krönika om nätdejting för Internetmuseum, med rubriker som ”Därför fasar jag för nätdejting” (2016), ”Min typ blev pinsamt tydlig med Tinder” (2017) och ”Nätdejting bryter barriärer och försörjer psykologer” (2018).

Här kan du också se när Maria Niemi berättade om utställningen i TV4 Nyhetsmorgon 2015:


Normkreativ kommunikation

Checklista inkluderande kommunikation för Västerås stad

Ihop med PerspektivbyrånSofia B. Karlsson hjälpte Hyvää Kommunikation Västerås stad att bli mer jämställt och inkluderande inom fritid och förebyggande.

En av många insatser som Västerås stad gör med hjälp av oss är att se över kommunikationen. I det arbetet har vi tagit fram en checklista för inkluderande kommunikation – inom vilka vi utbildat personal på fritidsgårdar och förebyggarcentrum. Vi har också tagit fram utvärderingsmallar för chefer, personal på familjecentrum och fritidsledare att utgå ifrån i sitt inkluderingsarbete.

I bloggen kan du läsa mer om Hyvääs uppdrag för Västerås stad.

”Jag tror det var din rubrik som gjorde att så många valde just det här seminariet och inte något av de andra.”
– Torbjörn Berggren, enhetschef Västerås stad, 2015