Strategisk kommunikation

Hur ska vi utveckla vår webbplats eller sociala medier?
Hur hanterar vi en kris?
Hur kommunicerar vi förändring?

Kanske anar ni att er kommunikation kunde fungera bättre, men ni vet inte hur. Eller så behöver ni skärpa upp på områden där ni själva saknar kunskap.  Hyvää kan hjälpa er genom grundläggande analys, organisera upp kommunikationsarbetet, kompetensutveckla och genom att bygga upp engagemang internt och externt. Hyvää hjälper också till med projektledning där det behövs, till exempel i utveckling av webbtjänster, krishantering eller förändringsledning.

Genom att jobba strategiskt kommer ni att kommunicera smart.

Strategi

Hyvää anlitas ofta för:

  • Strategiskt bollplank – i förändringsprocesser och utvecklingsprojekt
  • Projektledning av utveckling inom digital eller strategisk kommunikation
  • Analys av redaktionellt arbete i sociala medier och webb
  • Utbildning inom kriskommunikation, webb och sociala medier
  • Krishantering – akut hjälp med kriskommunikation och krisberedskap
  • Kriskommunikationsplan – ny eller uppdatera äldre plan
  • Krisövning – drevscenario med sociala medie- och presshantering

Lär känna Hyvää

Upptäck lite mer om Hyvää innan du bestämmer dig:

 


Ord från andra

”Maria fanns med som analytiskt bollplank när vi i Stockholms stadsbibliotek under några månader tog fram sin nya biblioteksplan. Maria bidrog med skarp analysförmåga, erfarenheter från tidigare visionsarbeten och djup kunskap om organisationsprocesser. För mig som projektledare var det mycket värdefullt med en konsult som hela tiden lyssnade in organisationen men samtidigt vågade ifrågasätta och trycka på.”

– Anna Wåglund, kommunikationschef, Stockholms stadsbibliotek 2016

 

Rekommendation för Hyvääs Maria Niemi

 

Ord som "Lärorik", "Intressant" och "Bästa läraren" finns i elevernas utvärdering.

– Eleverna på Marknadskommunikatör i sociala medier, Nackademin, om kursen Krishantering i sociala medier 2016 och Maria Niemi som huvudlärare.

Anlita Hyvää

För information, prisuppgift eller beställning kontakta Hyvää!