Strategisk kommunikation

Behöver du hjälp med att utveckla innehållsarbete? Att hantera en kris? Eller kommunicera förändring?

Hyvää hjälper med analys, att organisera upp kommunikationsarbetet, kompetensutveckla och genom att bygga upp engagemang internt och externt. Hyvää hjälper också till med projektledning där det behövs, till exempel för krishantering eller förändringsledning.

Du kan anlita Hyvää för

  • Strategiskt bollplank
  • Projektledning
  • Analys
  • Utbildning
  • Krishantering
  • Kriskommunikationsplan
  • Krisövning

Lär känna Hyvää

Upptäck lite mer om Hyvää innan du bestämmer dig:

 


Ord från andra

”Maria fanns med som analytiskt bollplank när vi i Stockholms stadsbibliotek under några månader tog fram sin nya biblioteksplan. Maria bidrog med skarp analysförmåga, erfarenheter från tidigare visionsarbeten och djup kunskap om organisationsprocesser. För mig som projektledare var det mycket värdefullt med en konsult som hela tiden lyssnade in organisationen men samtidigt vågade ifrågasätta och trycka på.”

– Anna Wåglund, kommunikationschef, Stockholms stadsbibliotek 2016

 

Rekommendation för Hyvääs Maria Niemi

 

Ord som "Lärorik", "Intressant" och "Bästa läraren" finns i elevernas utvärdering.

– Eleverna på Marknadskommunikatör i sociala medier, Nackademin, om kursen Krishantering i sociala medier 2016 och Maria Niemi som huvudlärare.

Hur anlitar jag Hyvää?

Det är bara att kontakta Hyvää!