Föreläsningar

Hyvää erbjuder föreläsningar och utbildningar inom sina specialistområden:

Normkreativ kommunikation

Inspirationsföreläsning (cirka 1 h), inklusive workshop (2-3 h)

Kriskommunikation

Inspirationsföreläsning (cirka 1 h) och introduktionskurs med övningar (2-3 h), heldags- och tvådagarskurser

Digital kommunikation

Strategi och planering (2-3 h), grundläggande SEO med övningar (3 h), grundläggande om sociala medier (3 h)

Skrivande

Inspirationskurs i kreativt skrivande (2-3 h)

Maria Niemi talade på Webbdagarna