Taggarkiv: IT

Fler godkända KTH-studenter med normkreativt material

KTH släppte i veckan en mycket intressant upptäckt. Efter att deras forskare stöpt om kursmaterialet i en programmeringskurs till att vara mer könsneutralt klarade såväl fler män som kvinnor utbildningen.

KTH-forskarna ändrade formuleringar, uttryck och vardagliga exempel till att bli mer könsneutrala. De ökade också betoningen på det tvärvetenskapliga synsättet. Resultatet blev fler godkända studenter – oavsett studenternas kön. Dessutom tog de mindre tid på sig att slutföra kursen, vilket tolkas som att det har blivit enklare för studenterna att ta till sig kunskaperna.

– En hypotes är att materialet blir mer neutralt och därmed mer inbjudande. Det är enklare att placera sig själv i ett sammanhang om ramarna inte redan är satta, genom till exempel stereotypa representationer. Det gör det även enklare att tolka yrket och/eller ämnet utifrån sig själv och sina behov samt intressen om bredden i det betonas, säger KTH-forskaren Maria Svedin.

Normkreativ kommunikation funkar

Jag har tidigare bloggat om att det inte går att rekrytera mångfald med enfald, speciellt med koppling till IT och tech. Däremot fungerar normkreativ kommunikation, vilket KTH-forskarnas upptäckt visar. Att kommunicera icke-stereotypt och mer könsneutralt är en del av normkreativ kommunikation, som Hyvää har i sitt tjänsteutbud.

KTH-forskarna tror att det även kan fungera för andra utbildningar.

– Genomströmningen kan nog öka åtminstone i teknikorienterade utbildningar där en stereotyp representation av utövarna florerar i bland annat populärkulturen, samt där lärarna på kursen inte tidigare har tagit problemet i beaktande, säger KTH-forskaren Maria Svedin.

KTH-forskarnas arbete är av sådan dignitet att artikeln ”Gender neutrality improved completion rate for all” precis blivit publicerad i den vetenskapliga tidskriften Computer Science Education.

 

/Maria Niemi, vd Hyvää Kommunikation

Du rekryterar inte mångfald med enfald

Carla i TV-serien Silicon Valley säger
Carla i TV-serien Silicon Valley.

HBOs Silicon Valley är en komediserie som driver med stereotypen av datanördar i startupscenen. Serien cirkulerar kring några unga socialt inkompetenta män som driver startupen Pied Piper. I stort sett bara en enda kvinna syns i första säsongen – en investerare. Men i andra säsongen anställs programmeraren Carla och behandlas ”vänligt” men pinsamt exkluderande. Det är en ren studie i hur ett företag inte ska agera.

Så okej, hur bör ett IT-företag göra som inte vill gå miste om all talang som finns där ute? Som inte vill bete sig så pinsamt som de oerfarna, men välvilliga arbetsgivarna i Pied Piper.

Bildval kan vara avgörande

Johanna Månsson Grahn på IT-företaget Iteam har i ett ärligt och matnyttigt blogginlägg delat med sig om hur de efter stora ansträngningar att försöka locka kvinnor till lediga tjänster valde att ta reda på varför det inte funkade. Varför sökte sig inte fler kvinnor till deras lediga tjänster? Iteam valde att helt enkelt ställa frågan.

Några av svaren löd:

 • ”Det var en bra skriven annons för kvinnor men det var avskräckande att det endast syntes män på bilden. Det får en att undra om arbetsplatsen bara har manliga anställda.”
 • ”Bilden visar inte särskilt många personer som ser ut som jag, det skulle påverka min vilja att söka. Jobbeskrivningen känns bra. Att kontaktpersonen verkar vara en kvinna som jobbar med det som tjänsten handlar om känns bra.”
 • ”Älskar (programmering) är ett för starkt ord för mig, ryggar lite tillbaka och tänker att man måste vara lite fanatisk”

Här blir det uppenbart att normkreativ kommunikation skulle kunna vara ett sätt för IT-företag att kunna rekrytera fler kvinnor. Normkreativ kommunikation handlar till exempel om hur en väljer bilder, arrangerar bilder och formulerar sig, så att fler känner sig sedda och välkomna – oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och funktionsvariation. Du kommer inte att lyckas rekrytera mångfald med enfald i dina annonser.

Geek girls söker inkluderande arbetsmiljö

I Iteams enkät fanns också frågan ”Vad söker du främst i en ny arbetsplats?” och här är skillnaderna mellan kvinnornas och männens svar talande.

Viktigast för IT-kvinnorna:
 1. En inkluderande arbetsmiljö (64 %)
 2. Flextid (58 %)
 3. Skickliga kollegor samt Stor utmaning i kundprojekt och/eller stora möjligheter att utvecklas som programmerare (delad tredje plats med 56 % vardera)
Viktigast för IT-männen:
 1. Flextid (62 %)
 2. Skickliga kollegor (61 %)
 3. Att jobba med ny teknik (51 %)

Johanna Månsson Grahn konstaterar att både män och kvinnor är ute efter flextid, skickliga kollegor, utmaningar, möjligheter att utvecklas och ny teknik. Däremot är det uppenbart att det kvinnorna saknar är en inkluderande arbetsmiljö. Det beskrevs till exempel såhär:

 • ”Allt från vilka projekt man tar in till vilket språk man använder när man pratar med kollegor, med kund och i fikarummet. Och att det känns att företaget aktivt jobbar för mångfald.”
 • ”Det är viktigt att det är en arbetsmiljö fri från trakasserier och diskriminering. Alla ska ha lika möjlighet till utveckling. Dvs det är inte bara män som ska groomas till t.ex. chefstjänster.”
 • ”Att sexistiska/rasistiska/homofoba/transfoba/homofoba skämt och attityder är väldigt ovanliga och att det är tydligt från ledningshåll att detta inte är ok.”
 • ”Att ingen ens höjer på ögonbrynen när någon avviker från normen. att det är självklart och alla är vana att det är så och ser värdet i det.”

Bli normkreativ och inkluderande!

Att uppnå en inkluderande arbetsmiljö är förstås svårare än att ta fram normkreativa platsannonser. Men det finns inget facit som säger var en organisation ska börja arbetet. Hyvääs erfarenhet är att det bästa är att börja någonstans. Att göra något överhuvudtaget.

Vill ni ha hjälp med att bli mer normkreativa och inkluderande? Hör av er till Hyvää! Eller anmäl dig till kursen Normkreativ kommunikation!

 

/Maria Niemi